Leven met een handicap

Leven met een handicap is niet gemakkelijk en is voor de één zwaarder dan voor de ander. Zijn er eigenlijk veel mensen met een handicap in Nederland en worden zij wel voorzien van genoeg hulpmiddelen? Mensen met een handicap voelen zich vaak buitengesloten van de maatschappij, ze kunnen namelijk veel dingen niet doen wat ‘normale’ mensen wel kunnen. Zelfstandig taken uitvoeren is vaak niet te doen zonder de hulp van andere mensen of hulpmiddelen, waardoor veel gehandicapten kampen met een minderwaardigheidscomplex.

Handicap in Nederland

some_textHoe zit het eigenlijk met de handicap cijfers in Nederland? Vreemd genoeg zijn hier geen exacte cijfers over bekend maar er zijn wel meerdere onderzoeken gedaan waardoor er een globale schatting gemaakt kan worden. Uit onderzoek van het SCP (Sociaal en Cultureel Planbureau) blijkt de prevalentie in Nederland te liggen op 8,5%. 4.1% daarvan zijn ernstige beperkingen en 4,4% lichte beperkingen. Dit betekent dat er in 2013 142.000 personen leefden met een handicap. Dat zijn 68.000 personen met een ernstige verstandelijke beperking en 74.000 personen met een licht verstandelijke beperking

Kinderen met een handicap

Hoe zit het eigenlijk met het aantal kinderen met een handicap in Nederland? Personen met een handicap kunnen we indelen in drie groepen: lichamelijke handicap, verstandelijke handicap en zintuigelijke handicap. Daarnaast is het ook mogelijk om een meervoudige handicap te hebben, dit is een combinatie van een lichamelijke en verstandelijke beperking. In Nederland hebben ongeveer 20.000 kinderen een lichamelijke handicap, 45.000 kinderen een verstandelijke handicap en 10.000 kinderen een zintuigelijke handicap. Van al deze personen hebben 6.500 een meervoudige handicap.

Hulpmiddelen gehandicapten

some_textIn Nederland staan we er over het algemeen bekend om dat er goed verzorgd wordt voor gehandicapte mensen en er is ook veel aandacht voor ze. Zeker ten op zichte van andere (Europese) landen hebben de gehandicapten het in Nederland erg goed. Het ontwikkelen van hulpmiddelen om het leven van personen met een handicap gemakkelijker te maken noemen we ook wel assistieve technologie (AT). Deze technologie richt zich specifiek op het ontwerpen van technologische hulpmiddelen ter ondersteuning van het dagelijkse leven van gehandicapten.

Bij hulpmiddelen voor mensen met een handicap kun je denken aan het ontwikkelen van rolstoelen rollators en stokken, aangepaste wc’s en douchewc’s, wandbeugels en hulpstukken, aangepaste borden, bestek en bekers, maar ook compleet aangepaste woningen. Denk aan aangepaste keukens, badkamers, trapliften, zweefliften, plateauliften etc. Kortom in Nederland worden de gehandicapten voorzien van veel verschillende hulpmiddelen.