Schokgolven

Genezen met schokgolven

Nieuwe behandelingsmethode voor tennisarm en hielspoor.

Een nieuwe methode om pijn van een tennisarm of hielspoor te behandelen is de Extracorporeal Shockwave Therapy (ESWT). De methode is vergelijkbaar met de werking van een niersteenvergruizer. Door middel van schokgolven wordt de pijnlijke plek behandeld. De resultaten zijn zo goed dat de Shockwavetherapie in heel Nederland ingezet gaat worden. Vanaf november kunnen mensen met gewrichtsaandoeningen in het Multi Care Center in Hengelo en in Twenteborg Ziekenhuis in Almelo een ESWT-behandeling ondergaan.

Een tennisarm of andere aandoeningen van het bewegingsapparaat kunnen langdurig en pijnlijk zijn. Vaak wordt rust geadviseerd al dan niet in combinatie met medicijnen of fysiotherapie. Men kan soms ook baat hebben bij knijpoefeningen, bijvoorbeeld door in een stressbal te knijpen

Midden-Twente: ,,Als klachten lang aanhouden en verschillende behandelmethoden niet helpen is een operatie de laatste oplossing. Dit is erg ingrijpend en patiënten moeten rekenen op enige tijd uitval. Shockwavetherapie is een eenvoudige behandeling die een goede tussenoplossing kan bieden.’’ 

Succesvolle behandeling

Behandelingen met Shockwavetherapie zijn in Nederland al in 1998 als proef gestart in het St. Lucas Ziekenhuis in Winschoten. De resultaten zijn dermate goed dat de behandeling nu op grotere schaal aangeboden wordt. Van de vierhonderd patiënten genas 75 procent na één behandeling.

De behandeling vindt plaats onder plaatselijke verdoving. Voor de exacte lokalisatie van de aandoening wordt voor de schouder, achillespees en het hielspoor gebruik gemaakt van echografie. Het behandelapparaat (ReflecTron) wekt hoogenergetische, hydraulische schokgolven op. Met een flexibele behandelkop worden de schokgolven toegediend op de pijnlijke plek. De behandeling duurt, inclusief verdoving, circa negentig minuten. Voor elleboogklachten kan meestal worden volstaan met één behandeling. Andere lichaamsdelen hebben soms een tweede of derde behandeling nodig. Gemiddeld is de patiënt drie tot vier weken na de behandeling pijnvrij.

SWTi

De goede resultaten met Shockwavetherapie maken het wenselijk de behandeling in heel Nederland aan te bieden. Zorgservices Twente introduceert deze innovatie in de regio Twente. Hiermee wordt vooruitgelopen op een mogelijke inbedding van ESWT in de reguliere ziekenhuiszorg, een traject dat helaas vaak vele jaren duurt. ,,ESWT heeft nog geen verrichtingencode en wordt daarom nog niet in de reguliere ziekenhuiszorg aangeboden. Om een oplossing te bieden is het SWTi opgericht. Het SWTi is een landelijk instituut dat ervoor zorgt dat de apparatuur en kennis in heel Nederland ingezet kunnen worden voor behandelingen.”

“Het SWTi werkt nauw samen met orthopeden van diverse ziekenhuizen in Nederland. Voor Twente zijn dat de acht orthopeden van de Ziekenhuisgroep Twente. Er wordt gewerkt volgens de normen die ook in een ziekenhuis gelden.’’

Ter bevordering van de kwaliteit zullen patiënten door het SWTi systematisch worden gevolgd om de resultaten op langere termijn te kunnen vastleggen. Verder wordt er samen met het Academisch Ziekenhuis Groningen en de medische afdeling van de KNVB te Zeist wetenschappelijk onderzoek verricht naar de werking van Shockwavetherapie.

Meer informatie

De schokgolftherapie kan ingezet worden voor de volgende klachten

– tennis- of golfelleboog

– hielspoor

– schouderverkalking

– achillespeesontsteking

Onderzoek wordt verricht naar de resultaten bij onder meer de ‘springers-knie’ en niet-genezende botbreuken.